ACTIVITEITEN
De activiteiten van het kantoor

De activiteiten van het kantoor zijn erg gevarieerd en bestrijken meerdere materies: preventieve tussenkomsten (consultaties, afsluiten van overeenkomsten, outsourcing van juridische dienstverlening), de onderhandelingen die daaraan voorafgaan of daarop volgen, en uiteraard de geschillen (gerechtelijke en administratieve procedures en arbitrageprocedures), en dat binnen nagenoeg alle rechtsdomeinen.
De voorkeursmateries van iedere vennoot en medewerker worden op hun respectieve webpagina toegelicht.

Voor onderwerpen die werkelijk erg gespecialiseerd zijn, doet het kantoor, na voorafgaand akkoord van de cliënt en in het belang van deze laatste, beroep op de occasionele ondersteuning door gerenommeerde hierin gespecialiseerde advocaten. Via zijn netwerk van Belgische en buitenlandse, organieke of gelegenheidscorrespondenten, behandelt het kantoor vanuit Brussel dossiers op de meeste plaatsen ter wereld.
Het kantoor draagt beschikbaarheid, snelheid en ernst hoog in het vaandel en tracht die drie elementen in zijn betrekkingen met de klant te combineren; komt daarbij nog dat de noodzakelijke kosten worden gecomprimeerd en overbodige kosten afgevoerd; dit alles om een duurzame vertrouwensband met de klant aan te gaan en te behouden.

De cliëntenportefeuille van het kantoor bevat Belgische en buitenlandse vennootschappen en verenigingen, beursgenoteerd of KMO, overheidsinstellingen, maar ook zelfstandigen en particulieren. Ook al zouden we hen, met hun toestemming, gewoon als referentie willen aanvoeren, dan nog maken het beroepsgeheim en de deontologische normen ons dat onmogelijk.

de le Court, Wahis & Vennoten

Rue Jourdan, 31
1060 Bruxelles
advocaten@dlcw.be
BCE 0501.724.481

Erelonen
IBAN : BE30 6300 2496 3011
BIC : BBRUBEBB

Third party account
IBAN : BE64 6303 2026 4252
BIC : BBRUBEBB

Metro Louise
Parking : De Jonckerstraat
Av. Guldenvlieslaan / Halleport