Christophe Van Melckebeke
GL 2016 T : +32 (0) 2 486 40 70
F : +32 (0) 2 538 68 00
christophe.vanmelckebeke@dlcw.be

Christophe Van Melckebeke, Advocaat vennoot

Christophe VAN MELCKEBEKE behaalde zijn diploma van licentiaat in de Rechten aan Katholieke Universiteit Leuven in 1994. Hij koos hier hoofdzakelijk voor de optiens handelsrecht en strafrecht.

Hij is sinds 1994 lid van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

Christophe VAN MELCKEBEKE beoefent hoofdzakelijk handelsrecht in de ruime zin, vastgoedrecht, inzonderheid huurrecht en medeëigendomsrecht, en gemeen strafrecht.

Hij is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (artikel 425 van het Wetboek van Strafvordering), en mag derhalve optreden voor het Hof van Cassatie in strafzaken.

Tenslotte, heeft Christophe VAN MELCKEBEKE een ruime ervaring inzake bewindvoering over de persoon en de goederen en wordt hij door de vrederechters regelmatig aangesteld tot bewindvoerder.

Hij is eveneens lid van het College van bewindvoerders bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

 

Talen : Frans, Nederlands, Engels

de le Court, Wahis & Vennoten

Rue Jourdan, 31
1060 Bruxelles
advocaten@dlcw.be
BCE 0501.724.481

Erelonen
IBAN : BE30 6300 2496 3011
BIC : BBRUBEBB

Third party account
IBAN : BE64 6303 2026 4252
BIC : BBRUBEBB

Metro Louise
Parking : De Jonckerstraat
Av. Guldenvlieslaan / Halleport