Kosten en Erelonen

(situatie per 01/01/2020)
Tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt overeengekomen, worden de kosten en erelonen van de burgerlijke vennootschap de le Court ,Wahis en Vennoten als volgt berekend:

1. UURTARIEF

Algemeen worden de erelonen van het kantoor berekend op basis van het daadwerkelijk aantal gepresteerde uren volgens een tarief dat in verhouding staat tot het aantal dienstjaren en de ervaring van de vennoot of medewerker die aan het dossier werkte. Dat tarief varieert momenteel van 70 tot 200 € + BTW.
Het kan evenwel worden aangepast ten gevolge van de financiële inzet, de moeilijkheid en de dringendheidsgraad. Bij één en hetzelfde dossier kunnen gelijktijdig meerdere personen betrokken zijn: de vennoot met wie de cliënt contact opnam, en andere advocaten van het kantoor volgens hun voorkeursmateries en beschikbaarheid; dat gebeurt in een streven naar doeltreffendheid en kostenbeperking.

Het vaak erg tijdrovende opzoekingswerk betreffende rechtsleer en rechtspraak, de uitstelzittingen of nog, de burgerlijke partijstelling, worden bijvoorbeeld meestal uitgevoerd door de jongste medewerkers. Daarnaast gebeurt het ook vaker dat twee personen aan een dossier werken , zowel om de continue opvolging te verzekeren als om de kwaliteit van het denkproces en dus van het werk te verbeteren.

Vermist ieder dossier zijn bijzonderheden heeft, is het uitermate moeilijk om vooraf de omvang van de prestaties te voorzien die nodig zijn om resultaat te bereiken. Dat hangt af van de ingewikkeldheid van de zaak, van de omvang van de onderhandelingen die de cliënt ons vraagt te begeleiden of te voeren, en in het geval van geschillen ook van de weerstand van de tegenpartij. De cliënt kan op ieder ogenblik informatie opvragen over de staat en over de geleverde prestaties. Indien dit nuttig wordt bevonden en telkens de cliënt daarom verzoekt, kunnen provisies in rekening worden gebracht of worden tussentijdse erelonenstaten opgesteld.

2. SUCCES FEE

De vorderingen, onderhandelingen en het verweer die geheel of gedeeltelijk tot het verhoopte resultaat leiden, kunnen het voorwerp vormen van een corrigerende coëfficiënt van het gehanteerde uurtarief of van de toepassing van een bijkomend forfaitair bedrag. Die “succes fee” staat in verhouding tot het verkregen resultaat. Voor zaken die in geld kunnen worden uitgedrukt, bedraagt de succes fee maximaal:

Betreffende bedrag : Van 0 tot 25.000 €

Succes fee : 20%

Betreffende bedrag : Van 25.001 tot 50.000 €

Succes fee : 10%

Betreffende bedrag : Van 50.001 tot 250.000 €

Succes fee : 6%

Betreffende bedrag : Meer dan 250.000 €

Succes fee : 4%

3. KOSTEN

De dossierkosten (25 € + TVA), secretariaatskosten (7,5 € + TVA per getypte pagina), verplaatsingskosten (0,70 € + TVA per km), de kosten voor fotokopieën, fax, enz. zijn voor rekening van de klant en worden aangerekend volgens de werkelijke kostprijs van de beheerskosten van het kantoor. Het kantoor mag verkiezen forfaitaire interne kosten aan te rekenen, gelijk aan 10% van de aangerekende erelonen.

Andere kosten en uitgaven, zoals gerechtskosten, kosten voor correspondenten, vertalers, koerierdiensten, gerechtsdeurwaarders worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4. DE BTW

Sinds 1 januari 2014 zijn de erelonen en (sommige) onkosten aan de BTW (21 %) onderworpen.

de le Court, Wahis & Vennoten

Rue Jourdan, 31
1060 Bruxelles
advocaten@dlcw.be
BCE 0501.724.481

Erelonen
IBAN : BE30 6300 2496 3011
BIC : BBRUBEBB

Third party account
IBAN : BE64 6303 2026 4252
BIC : BBRUBEBB

Metro Louise
Parking : De Jonckerstraat
Av. Guldenvlieslaan / Halleport